jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Op jufmelis.nl staan tijdelijk extra gratis oefeningen online, dat betekent dat er 350 oefeningen gratis gemaakt en nagekeken kunnen worden.

spelling: Meervoud znw 1

Score

0%


In deze opdrachten ga je zelfstandig naamwoorden in het meervoud zetten. Als je de opdrachten te moeilijk vindt, kun je eerst de eenvoudigere opdrachten van het meervoud maken of de eenvoudige uitleg over het meervoud van het zelfstandig naamwoord lezen.

1: dommerik -

2: neef -

3: havik -

4: kreeft -

5: rund -

6: vuist -

7: leeuwerik -

8: roos -

9: juffrouw -

10: lomperik -

Uitleg over: Meervoud (znw) - gevorderde
volgende oefening:
Meervoud znw 2

Oefeningen:

Bijvoeglijk naamwoord spellen

meervoud

verkleinwoorden

bezits-s

samenstellingen

u of uw

enkel of dubbel

inprentwoorden

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.