jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: bezits-s namen 1

In deze opdracht ga je aan de slag met de bezits-s. Bij de bezits-s kun je kiezen uit de –s aan de naam vast, een –'s of alleen een –s of soms alleen een apostrof (-'). Lees eerst de uitleg over de bezits-s

Schrijf de naam met de bezits-s.


1: Het boek is van Kevin. - boek

2: Het geschiedenisboek is van Demi. - geschiedenisboek

3: Het aardrijkskundeboek is van Jasmijn. - aardrijkskundeboek

4: Het wiskundeboek is van Seraphia. - wiskundeboek

5: Het natuurkundeboek is van Celine. - natuurkundeboek

6: Het spellingboek is van Koen. - spellingboek

7: Het scheikundeboek is van Ammel. - scheikundeboek

8: Het woordenboek is van Reni. - woordenboek

9: Het gitaarboek is van Bert. - gitaarboek

10: Het basisboek is van Fina. - basisboek

Ben jij onzeker over je taal? Verbeter je spelling en grammatica voor maar € 15,- per jaar. 

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam