jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

spelling: bezits-s namen 1

Score

0%


Bij de bezits-s kun je kiezen uit de –s aan de naam vast, een –'s of alleen een –s of soms alleen een apostrof (-'). De regels kun je hier nogmaals lezen: bezits-s.

1: Het boek is van Kevin. - boek

2: Het geschiedenisboek is van Demi. - geschiedenisboek

3: Het aardrijkskundeboek is van Jasmijn. - aardrijkskundeboek

4: Het wiskundeboek is van Seraphia. - wiskundeboek

5: Het natuurkundeboek is van Celine. - natuurkundeboek

6: Het spellingboek is van Koen. - spellingboek

7: Het scheikundeboek is van Ammel. - scheikundeboek

8: Het woordenboek is van Reni. - woordenboek

9: Het gitaarboek is van Bert. - gitaarboek

10: Het basisboek is van Fina. - basisboek

Uitleg over: bezits-s
volgende oefening:
bezits-s namen 2

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

Bijvoeglijk naamwoord spellen

Lastige bijvoeglijke naamwoorden

Voltooid deelwoord als bijvoeglijk naamwoord

meervoud

verkleinwoorden

bezits-s

samenstellingen

u of uw

enkel of dubbel

inprentwoorden

spelling getallen

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.