jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

spelling: jou of jouw 2

Score

0%


Voor deze oefeningen is het handig eerst de uitleg te lezen van het bezittelijk voornaamwoord en het persoonlijk voornaamwoord te lezen.

1: huis is mijn huis.

2: Ik bedoel dat mijn huis huis is!

3: Zal ik vanavond voor koken?

4: Hou jij nog steeds zo van eigen recept voor chocoladesoep?

5: Vergeet ik toch bijna!

vorige oefening:
jou of jouw 1
volgende oefening:
jou of jouw 3

Oefeningen:

Bijvoeglijk naamwoord spellen

meervoud

verkleinwoorden

bezits-s

samenstellingen

u of uw

enkel of dubbel

inprentwoorden

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2019. Alle rechten voorbehouden.