jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: jou of jouw 4

Wanneer gebruik je jou en wanneer gebruik je jouw? Lees de uitleg over de spelling van jou en jouw.

Voor deze oefeningen is het ook handig eerst de uitleg van het bezittelijk voornaamwoord en het persoonlijk voornaamwoord te lezen.

Vul in: jou of jouw.

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam