jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: flitswoorden met ei of ij 1

In deze opdracht ga je aan de slag met woorden met de korte-ei en de lange-ij. Het zijn vooral woorden die je moet onthouden, we noemen ze inprentwoorden of weetwoorden

Lees het woord, zeg het woord hardop (als dat kan) en typ het woord in het vakje. Als je veel fouten hebt gemaakt, kun je de opdracht direct opnieuw maken. 

Ben jij onzeker over je taal? Verbeter je spelling en grammatica voor maar € 15,- per jaar. 

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam