jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: bnw spellen 1

In deze oefening oefen je met de spelling van bijvoeglijk naamwoorden. Lees eerst de uitleg over het bijvoeglijk naamwoord of oefen eerst met het herkennen van de bijvoeglijk naamwoorden.

Geef de juiste spelling van de bijvoeglijk naamwoorden. 


1: de (lief) jongen

2: het (mooi) meisje

3: het (groot) horloge

4: de (zwart) kat

5: de (dik) kater

6: de (lekker) taart

7: de (nieuw) computer

8: het (rood) bord

9: de (snel) auto

10: het (leeg) blad

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam