jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: samenstellingen flitsen 7

In deze oefeningen ga je samenstellingen naschrijven. Je ziet de woorden flitsen en dan type je ze na. 

Let op: voor deze opdracht is het belangrijk dat je begrijpt waarom beregoed zonder tussen -n is. Lees er alles over in de uitleg over samenstellingen met en zonder koppelteken. In punt 4 staat het onderdeel: het eerste deel van de samenstelling is gene zelfstandig naamwoord.

Lees het woord, zeg het woord hardop (als dat kan) en typ het woord in het vakje. 

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam