jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: samenstellingen 7

Als je twee of meer woorden aan elkaar plakt, heet dat een samenstelling. Lees eventueel de uitleg over samenstellingen

Schrijf de samenstellingen.

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam