jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: moeilijke woorden flitsen 4

In deze opdracht ga je aan de slag met moeilijke woorden. De woorden in deze oefening worden vaak verkeerd geschreven. Het zijn vooral woorden die je moet onthouden, we noemen ze inprentwoorden of weetwoorden. 

Lees het woord, zeg het woord hardop (als dat kan) en typ het woord in het vakje. 

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Voor € 14,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam