jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: u of uw 4

Moet je u of uw gebruiken? Lees over de spelling van u en uw in de uitleg.

Lees er alles over in de uitleg van het bezittelijk voornaamwoord en het persoonlijk voornaamwoord. Je kunt ook de oefeningen maken over jou of jouw

Vul in: u of uw.


Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam