jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: moeilijke woorden n of nn 5

Schrijf je het woord met n of nn? Bij sommige woorden is dat erg lastig. Oefen de spelling in deze opdracht. 

Liever oefenen met andere letters? Maak dan andere spellingoefeningen over dubbele en enkele letters.

Kies n of nn en neem het hele woord over. 


Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Voor € 15,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam