jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

spelling: verkleinwoorden eenvoudig 1

Score

0%


Volgens de taalkunde zijn verkleinvormen: de kleine vorm van zelfstandig naamwoorden (of bijwoorden). In de Nederlandse taal worden vaak verkleinwoordjes gebruikt. Lees de basisregels van de verkleinwoorden of de uitleg van de lastige verkleinwoorden.

Als je deze opdracht te makkelijk vindt, kun je meteen een moeilijkere opdracht over verkleinwoorden maken.
1: de baksteen – het

2: het toetsenbord – het

3: de maag – het

4: de iris – het

5: de bank – het

6: de darm – het

7: de hoofddoek – het

8: het boek – het

9: de armband – het

10: de koptelefoon – het

Uitleg over: verkleinwoorden basisregels
volgende oefening:
verkleinwoorden eenvoudig 2

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

Bijvoeglijk naamwoord spellen

meervoud

verkleinwoorden

bezits-s

samenstellingen

u of uw

enkel of dubbel

inprentwoorden

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.