jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: mij of mijn 2

Wanneer schrijf je mij en wanneer gebruik je mijn? Voor deze oefeningen is het handig eerst de uitleg te lezen van het bezittelijk voornaamwoord en het persoonlijk voornaamwoord te lezen.

Vul in: mij of mijn.

1: Ik heb huiswerk niet gemaakt.

2: Wat wil jij toch van ?

3: Wil jij even helpen?

4: Ik ben hond kwijt.

5: Jij krijgt nog geld van .

Voor € 12,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam