jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

spelling: mij of mijn 2

Score

0%


Voor deze oefeningen is het handig eerst de uitleg te lezen van het bezittelijk voornaamwoord en het persoonlijk voornaamwoord te lezen.

1: Ik heb huiswerk niet gemaakt.

2: Wat wil jij toch van ?

3: Wil jij even helpen?

4: Ik ben hond kwijt.

5: Jij krijgt nog geld van .

vorige oefening:
mij of mijn 1
volgende oefening:
mij of mijn 3

Oefeningen:

Bijvoeglijk naamwoord spellen

meervoud

verkleinwoorden

bezits-s

samenstellingen

u of uw

enkel of dubbel

inprentwoorden

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.