jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: mij of mijn 1

Wanneer schrijf je mij en wanneer gebruik je mijn? Lees de uitleg over de spelling van mij en mijn. 

Voor deze oefeningen is het ook handig eerst de uitleg te lezen van het bezittelijk voornaamwoord en het persoonlijk voornaamwoord.

Vul in: mij of mijn.

1: Dat is schrift!

2: Wil jij dat aan geven?

3: Mij, mij, mij, die pop is van !

4: pop is de liefste van de hele wereld.

5: Ik hou van .

Voor € 15,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam