jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: woorden met eau invullen 2

In deze opdracht ga je oefenen met woorden met eau. De woorden met eau zijn Franse leenwoorden. Je kunt ook makkelijke oefeningen maken over woorden met eau.

  • cadeau
    • Je schrijft eau en je zegt oo.

Vul het woord aan met eau. Let op: schrijf het hele woord op!

1: (huwelijkscad…)

2: (geboortecad…)

3: (verjaardagscad…)

4: (bruiloftscad…)

5: (afscheidscad…)

6: (afstudeercad…)

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam