jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling

Maak jij veel spelfouten? Op dit deel van mijn website probeer ik zo veel mogelijk onderdelen van de spelling van de Nederlandse taal uit te leggen. Sommige onderdelen hebben duidelijke regels en soms zijn de regels minder duidelijk of gaat het vooral om inprentwoorden (spelling die je ‘gewoon’ moet leren). Ik heb geprobeerd om veel oefeningen te maken met een opbouw qua moeilijkheid.

Ook bij het onderdeel spelling wil ik natuurlijk nog veel meer oefeningen maken, dus blijf kijken of abonneer je op de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven!

Veel oefenplezier!

Groetjes van Juf Melis


  • moeilijke woorden k of kk in zinnen

Volgende oefening

  • oefening naam