jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Op jufmelis.nl staan tijdelijk extra gratis oefeningen online, dat betekent dat er 350 oefeningen gratis gemaakt en nagekeken kunnen worden.

spelling: bnw spellen 2

Score

0%


Vul de juiste spelling in van de bijvoeglijk naamwoorden. Je kunt ook eerst oefenen met het herkennen van de bijvoeglijk naamwoorden, er staan oefeningen klaar bij woordsoorten.

1: de (vies) koekjes

2: een (vies) koekje

3: de (jong) leerkracht

4: een (jong) leerkracht

5: het (vet) varken

6: een (vet) varken

7: het (leuk) kind

8: een (leuk) kind

9: het (koud) zwembad

10: een (koud) zwembad

Uitleg over: Bijvoeglijk naamwoord spellen
vorige oefening:
bnw spellen 1
volgende oefening:
bnw spellen 3

Oefeningen:

Bijvoeglijk naamwoord spellen

meervoud

verkleinwoorden

bezits-s

samenstellingen

u of uw

enkel of dubbel

inprentwoorden

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.