jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: samenstellingen flitsen 5

In deze oefeningen ga je samenstellingen naschrijven. Je ziet de woorden flitsen en dan type je ze na. Dit is een goede oefening om de spelling van woorden goed te onthouden. Je kunt ook andere flitsoefeningen maken. Of je kunt de andere oefeningen over samenstellingen maken. 

Zorg dat je eerst de regels van de samenstellingen goed leest. Dit is de algemene uitleg over samenstellingen.

Lees het woord, zeg het woord hardop (als dat kan) en typ het woord in het vakje. 


Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam