jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: ei of ij slepen 2

In deze zinnen staan allerlei woorden met de korte-ei of de lange-ij. Maar welk woord hoort in welke zin?

Je kunt ook eenvoudigere opdrachten maken over korte-ei en lange-ij. Wil je liever aan de slag met uitdrukkingen, gezegdes en spreekwoorden? Dat kan hier

Sleep het juiste woord in de zin.

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Voor € 15,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam