jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

spelling: bezits-s namen 3

Score

0%


Bij de bezits-s kun je kiezen uit de –s aan de naam vast, een –'s of alleen een –s of soms alleen een apostrof (-'). De regels kun je hier nogmaals lezen: bezits-s.

1: Die pen is van Maria. – pen

2: Die pen is van Ebru. – pen

3: Die pen is van Alka. – pen

4: Die pen is van Erik. – pen

5: Die pen is van Monique. – pen

6: Die pen is van Kitty. – pen

7: Die pen is van Eddy. – pen

8: Die pen is van Lonneke. – pen

9: Die pen is van Marion. – pen

10: Die pen is van Tineke. – pen

Uitleg over: bezits-s
vorige oefening:
bezits-s namen 2
volgende oefening:
bezits-s namen 4

Oefeningen:

Bijvoeglijk naamwoord spellen

meervoud

verkleinwoorden

bezits-s

samenstellingen

enkel of dubbel

u of uw

inprentwoorden

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2018. Alle rechten voorbehouden.