jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: woorden met au of ou flitsen 11

Woorden met de au en de ou zijn woorden die je moet onthouden: onthoudwoorden, weetwoorden of inprentwoorden. De au wordt ook de atje-au genoemd en de ou de otje-ou

Je kunt ook makkelijkere oefeningen maken over woorden met ou. Of oefen allemaal woorden met au in een verhaal: het au-verhaal.

Kijk goed naar het woord, zeg het woord hardop en typ het woord in het vakje.

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam