jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: AU-verhaal 1

In deze oefening staan alleen maar woorden met au. Soms is het lastig om au-woorden te onthouden. De au-woorden staan in zinnen, zodat je ze beter kunt onthouden. 

Maak alle au-verhalen een paar keer en probeer het verhaal te onthouden. 

Schrijf het au-woord helemaal over en vul de au in. 

1: Aurora was de (...teur) van het boek een (...reool) van braafheid en woonde vanaf (...gustus) in Australië.

2: Ze hield heel erg van (r...we) (...gurk) en (l...we) (s...cijzenbroodjes) .

3: Ook (kabelj...w) met een (s...sje) van (l...rier) en (...bergine) vond ze erg lekker.

4: Soms was Aurora een beetje chagrijnig en (fl...w) , dan ging ze de hele dag (sn...wen) en (w...welen) .

5: Ze had wel eens gehoord dat ze geen mooie (...ra) had, dat kwam doordat ze (fr...de) had gepleegd.

Ben jij onzeker over je taal? Verbeter je spelling en grammatica voor maar € 15,- per jaar. 

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam