jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: moeilijke woorden p of pp in zinnen 1

Oefen de juiste spelling van woorden met p of pp in deze opdracht. Je kunt ook makkelijkere oefeningen maken over p of pp.

Geef de juiste spelling van deze woorden, neem het woord over en vul p of pp in. 

1: De (su...orter) was teleurgesteld na de nederlaag van zijn team.

2: Het publiek (a...laudisseerde) na het prachtige nummer dat ze had gezongen.

3: Het (a...artement) is vanaf volgende week te huur voor meer dan 800 euro.

4: Ze heeft de (ca...aciteiten) om havo te doen.

5: Ze hebben (a...arte) slaapkamers sinds ze uit elkaar zijn.

6: Het (brandblusa...araat) staat in de gang van het flatgebouw.

7: Hij is al jaren (su...oost) in dat museum.

Voor € 15,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam