jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: stoffelijk bijvoeglijk naamwoord herkennen 3

Het is handig om te weten of een bijvoeglijk naamwoord een stoffelijk bijvoeglijk naamwoord is.

Bijna alle stoffelijke bijvoeglijk naamwoorden schrijf je namelijk met -en aan het eind. Oefen ook met het schrijven van het bijvoeglijk naamwoord.

  • het gouden horloge
  • het zilveren bestek

Lees alles over de spelling van bijvoeglijk naamwoorden en lees alles over het herkennen van bijvoeglijknaamwoorden.

In deze opdracht mag je alleen de stoffelijke bijvoeglijk naamwoorden selecteren. Let op: soms staan er twee in één zin. 

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam