jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: otje-ou of atje-au in zinnen 2

Au-woorden en de ou-woorden zijn woorden die je moet onthouden. De au wordt ook de atje-au genoemd en de ou de otje-ou. In de volgende zinnen staan au-woorden en ou-woorden in zinnen.

Je kunt ook andere opdrachten maken over de au en de ou.

Schrijf het woord helemaal over en vul de juiste letters in: au of ou. 

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam