jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: Meervoud 10

In deze opdrachten ga je woorden in het meervoud zetten. Lees eerst de uitleg over het meervoud van zelfstandig naamwoorden

Als je de opdrachten te moeilijk vindt, kun je eerst de eenvoudigere opdrachten van het meervoud maken en als je de opdrachten te makkelijk vindt, dan kun je moeilijkere opdrachten van het meervoud maken.

Zet de woorden in het meervoud. 


Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Voor € 14,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam