jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

spelling: bezits-s personen 3

Score

0%


Bij de bezits-s kun je kiezen uit de –s aan de naam vast, een –'s of alleen een –s of soms alleen een apostrof (-'). De regels kun je hier nogmaals lezen: bezits-s.

Let op: Je neemt de hele naam over. Dus: Guus Kuijers boek.

1: Dat schilderij is van Leonardo Da Vinci. – schilderij

2: Dat schilderij is van Rembrandt van Rijn. – schilderij

3: Dat schilderij is van Vincent van Gogh. – schilderij

4: Dat schilderij is van Pablo Picasso. – schilderij

5: Dat schilderij is van Claude Monet. – schilderij

6: Dat schilderij is van Johannes Vermeer. – schilderij

7: Dat schilderij is van Salvador Dali. – schilderij

8: Dat schilderij is van Peter Paul Rubens. – schilderij

9: Dat schilderij is van Michelangelo. – schilderij

10: Dat schilderij is van Raphaël Santi. – schilderij

Uitleg over: bezits-s
vorige oefening:
bezits-s personen 2

Oefeningen:

Bijvoeglijk naamwoord spellen

meervoud

verkleinwoorden

bezits-s

samenstellingen

enkel of dubbel

u of uw

inprentwoorden

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2017. Alle rechten voorbehouden.