jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: flitswoorden met ei of ij 11

In deze opdracht ga je aan de slag met woorden met de korte-ei en de lange-ij. Het zijn vooral woorden die je moet onthouden, we noemen ze inprentwoorden of weetwoorden

Lees het woord, zeg het woord hardop (als dat kan) en typ het woord in het vakje. Als je veel fouten hebt gemaakt, kun je de opdracht direct opnieuw maken. 

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Voor € 14,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam