jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: verkleinwoorden 2

In de Nederlandse taal worden vaak verkleinwoordjes gebruikt. Lees de basisregels van de verkleinwoorden of de uitleg van de lastige verkleinwoorden. Je kunt ook eerst eenvoudigere oefeningen over verkleinwoorden maken.

Geef de verkleinwoorden van de zelfstandig naamwoorden. 

1: de accu – het

2: de tafel – het

3: de bel – het

4: de kano – het

5: de explosie – het

6: de opa – het

7: de zwaluw – het

8: het balkon – het

9: de tv – het

10: de lont – het

Voor € 15,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam