jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: verkleinwoorden 2

In de Nederlandse taal worden vaak verkleinwoordjes gebruikt. Lees de basisregels van de verkleinwoorden of de uitleg van de lastige verkleinwoorden. Je kunt ook eerst eenvoudigere oefeningen over verkleinwoorden maken.

Geef de verkleinwoorden van de zelfstandig naamwoorden. 

1: de accu – het

2: de tafel – het

3: de bel – het

4: de kano – het

5: de explosie – het

6: de opa – het

7: de zwaluw – het

8: het balkon – het

9: de tv – het

10: de lont – het

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam