jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

spelling: verkleinwoorden 2

Score

0%


1: lont -

2: neus -

3: taxi -

4: boom -

5: film -

6: oma -

7: studio -

8: staart -

9: auto -

10: pak -

11: cafetaria -

12: baby -

13: coupé -

14: haring -

15: bikini -

16: hobby -

17: sherry -

18: broek -

19: gorilla -

20: A4 -

Uitleg over: verkleinwoorden
vorige oefening:
verkleinwoorden 1
volgende oefening:
verkleinwoorden 3

Oefeningen:

Bijvoeglijk naamwoord spellen

meervoud

verkleinwoorden

bezits-s

samenstellingen

u of uw

enkel of dubbel

inprentwoorden

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2019. Alle rechten voorbehouden.