jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: moeilijke woorden n of nn flitsen 6

Weet jij de spelling van deze moeilijke woorden met n of nn? Het woord goed bestuderen en daarna typen is een van de manieren om de spelling te oefenen. 

Maak ook de andere oefeningen: spelling van woorden met m of mm en spelling van woorden met p of pp.

Lees het woord, bestudeer het woord, zeg het woord (hardop) en typ het woord in het vakje.

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam