jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: moeilijke woorden p of pp 8

Weet jij de juiste spelling van deze woorden? Je kunt ook eenvoudigere spellingoefeningen maken over woorden met p of pp.

Vul het woord aan met p of pp en schrijf het woord helemaal over. 

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Voor € 15,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam