jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: ei of ij werkwoorden 6

Wanneer schrijf je een korte-ei of een lange-ij? In deze taaloefening ga je aan de slag met de korte-ei en de lange-ij. In deze opdracht staan allerlei werkwoorden met de korte-ei of de lange-ij. 

Je kunt ook eenvoudigere opdrachten maken over korte-ei en lange-ij.

Schrijf de werkwoorden met de korte-ei of met de lange-ij in de tegenwoordige tijd.

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Ben jij onzeker over je taal? Verbeter je spelling en grammatica voor maar € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam