jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordenschat

Het belangrijkste van elke taal zijn de woorden, oftewel het aantal woorden dat je kent. Als je een nieuwe taal gaat leren, begin je ook altijd met het leren van woorden. Ik heb geprobeerd om hier oefeningen te maken met allerlei woorden, afkortingen en natuurlijk spreekwoorden, gezegdes en vergelijkingen

Helaas is dit niet de beste plek om een betere woordenschat te krijgen. Voor een grote woordenschat is lezen heel belangrijk. Je kunt je verdiepen in mooie boeken, maar kranten en tijdschriften kunnen je ook helpen om een grotere woordenschat te krijgen.

Veel oefenplezier!

Groetjes van Juf Melis


Volgende oefening

  • oefening naam