jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordenschat: betekenis bij uitdrukking slepen 4

In de Nederlandse taal worden veel uitdrukkingen gebruikt. Het is erg belangrijk om de betekenis van een uitdrukking te begrijpen, anders kunnen er misverstanden ontstaan. 

Een uitdrukking is figuurlijk taalgebruik. Lees de uitleg over figuurlijk taalgebruik of oefen met het herkennen van letterlijk en figuurlijk taalgebruik. Je kunt ook oefeningen maken over spreekwoorden en gezegdes

In deze opdracht zie je vijf idiomatische uitdrukkingen. Sleep steeds de juiste betekenis achter de uitdrukking. 

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam