jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordenschat: uitdrukking aanvullen 1

Het is belangrijk om uitdrukkingen goed te kennen zodat je de uitdrukking kunt gebruiken en zodat je andere mensen begrijpt als ze een uitdrukking gebruiken.

Oefen eerst met de betekenis van de uitdrukking

Lees steeds de betekenis en vul dan de uitdrukking aan met de juiste woorden. 

1: iemand ongewenst iets geven of laten doen - iemand iets in de

2: iemand onbedoeld helpen - iemand in de

3: iets opeten of opdrinken - iets

4: iets krijgt minder aandacht - iets op een laag

5: betrapt worden - tegen de

Voor € 15,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam