jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

woordenschat: woordenschat bij leesvaardigheid 1

Score

0%


Bij toetsen begrijpend lezen ofwel leesvaardigheid worden vaak dezelfde soort vragen gesteld. In die vragen komen ook vaak dezelfde woorden voor. Als je dus de woorden niet kent, is het erg lastig om de vragen te begrijpen.

In de onderstaande opdracht ga je aan de slag met de woordenschat bij leesvaardigheid. Er zijn ook aparte opdrachten om signaalwoorden en verbanden te oefenen.

Sleep de woorden op de juiste plaats in de zinnen. 

1: Een ander woord voor mening is standpunt of   .

2: Een schrijver wordt ook wel een   genoemd.

3: Een tekst of verhaal kan worden geïllustreerd door een   .

4: Als je kijkt naar de lay-out van een tekst, dan kijk je naar de   van een tekst.

5: De afsluiting van een tekst wordt ook   genoemd.

6: Een ander woord voor vermaken is   .

7: Een   is een woord met ongeveer dezelfde betekenis.opvatting illustrator opmaak slot amuseren synoniem auteur


volgende oefening:
woordenschat bij leesvaardigheid 2

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

spreekwoorden en gezegdes

vergelijkingen

woorden bij leesvaardigheid

woorden opzoeken in het woordenboek

figuurlijk taalgebruik

actueel en actuele

afkortingen

synoniemen

woordenschat

vaste voorzetsels

trappen van vergelijking

iemand uit

rijmen

woordenrij

Latijnse grammaticale begrippen

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.