jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordenschat: woordenschat bij leesvaardigheid 1

Bij toetsen begrijpend lezen (ofwel leesvaardigheid) worden vaak dezelfde soort vragen gesteld. In die vragen komen ook vaak dezelfde woorden voor. Als je de woorden niet kent, is het erg lastig om de toetsvragen te begrijpen.

In de onderstaande opdracht ga je aan de slag met de woordenschat bij leesvaardigheid. Er zijn ook aparte opdrachten om signaalwoorden en verbanden te oefenen.

Sleep de woorden op de juiste plaats in de zinnen. 

1: Een ander woord voor mening is standpunt of   .

2: Een schrijver wordt ook wel een   genoemd.

3: Een tekst of verhaal kan worden ge├»llustreerd door een   .

4: Als je kijkt naar de lay-out van een tekst, dan kijk je naar de   van een tekst.

5: De afsluiting van een tekst wordt ook   genoemd.

6: Een ander woord voor vermaken is   .

7: Een   is een woord met ongeveer dezelfde betekenis.amuseren synoniem auteur illustrator opvatting opmaak slot


Maak alle oefeningen voor € 15,- per jaar. Bestel nu!

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam