jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordenschat: tegenstellingen met on 5

Een voorbeeld van een tegenstelling is aardig - onaardig (niet aardig).

Als je on- voor een woord plakt, dan betekent dat het tegenovergestelde, dus on- betekent niet. Met het voorvoegsel 'on' kun je eenvoudig een tegenstelling maken. 

Maak ook de andere oefeningen over tegenstellingen.

Maak met het voorvoegsel on- de juiste tegenstelling.

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam