jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

woordenschat: woorden invullen 1

Score

0%


Sleep de woorden naar het juiste vakje.

1: De tribune zat bijna vol, gelukkig kon ik nog net een plaatsje   .

2: Die adolescent   zich voor zijn ouders.

3: Zij   haar auto tussen de andere auto's door.

4: De directeur   zijn wenkbrauwen en zuchtte diep.

5: De oude man   zijn buurman met zijn buitenechtelijke relatie.

6: Het   van muggen in het park.

7: De vader van het brutale meisje   het meisje in haar vrijheid, ze mocht na acht uur 's avonds niet meer naar buiten.

8: De Volkskrant   de minister-president in een belangrijk artikel.

9: Piet   Klaasje al de hele dag.

10: De vrouw   haar zoontje de hele dag.beknotte manoeuvreerde treiterde geneerde wemelde fronste chanteerde citeerde bemachtigen commandeerde


volgende oefening:
woorden invullen 2

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

spreekwoorden en gezegdes

vergelijkingen

woorden bij leesvaardigheid

woorden opzoeken in het woordenboek

figuurlijk taalgebruik

actueel en actuele

afkortingen

synoniemen

woordenschat

vaste voorzetsels

trappen van vergelijking

iemand uit

rijmen

woordenrij

Latijnse grammaticale begrippen

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.