jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordenschat: woorden invullen 1

Het is belangrijk om een grote woordenschat te hebben. In deze opdracht staan allerlei woorden die je in de juiste zin moet plaatsen. Er zijn nog veel meer oefeningen om je woordenschat te trainen

Sleep de juiste woorden in de zinnen. 

1: De tribune zat bijna vol, gelukkig kon ik nog net een plaatsje   .

2: Die adolescent   zich voor zijn ouders.

3: Zij   haar auto tussen de andere auto's door.

4: De directeur   zijn wenkbrauwen en zuchtte diep.

5: De oude man   zijn buurman met zijn buitenechtelijke relatie.

6: Het   van muggen in het park.

7: De vader van het brutale meisje   het meisje in haar vrijheid, ze mocht na acht uur 's avonds niet meer naar buiten.

8: De Volkskrant   de minister-president in een belangrijk artikel.

9: Piet   Klaasje al de hele dag.

10: De vrouw   haar zoontje de hele dag.fronste geneerde commandeerde citeerde manoeuvreerde chanteerde wemelde bemachtigen treiterde beknotte


Ben jij onzeker over je taal? Verbeter je spelling en grammatica voor maar € 15,- per jaar. 

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam