jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

woordenschat: woorden invullen 1

Score

0%


Sleep de woorden naar het juiste vakje.

1: De tribune zat bijna vol, gelukkig kon ik nog net een plaatsje   .

2: Die adolescent   zich voor zijn ouders.

3: Zij   haar auto tussen de andere auto's door.

4: De directeur   zijn wenkbrauwen en zuchtte diep.

5: De oude man   zijn buurman met zijn buitenechtelijke relatie.

6: Het   van muggen in het park.

7: De vader van het brutale meisje   het meisje in haar vrijheid, ze mocht na acht uur 's avonds niet meer naar buiten.

8: De Volkskrant   de minister-president in een belangrijk artikel.

9: Piet   Klaasje al de hele dag.

10: De vrouw   haar zoontje de hele dag.beknotte treiterde wemelde commandeerde fronste geneerde manoeuvreerde chanteerde citeerde bemachtigen


volgende oefening:
woorden invullen 2

Oefeningen:

spreekwoorden en gezegdes

vergelijkingen

afkortingen

synoniemen

woordenschat

trappen van vergelijking

iemand uit

Latijnse grammaticale begrippen

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2019. Alle rechten voorbehouden.