jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordenschat: woorden zoals actuele 1

Woordenschat is een belangrijk onderdeel van het leren van een taal. In deze opdracht kun je aan de slag met woorden zoals actuele en financiële, dus woorden die eindigen op -iale, -iële of -uele. 

Je kunt ook de spelling oefenen van woorden die eindigen op -iaal, -ieel en ueel. Wil je je woordenschat nog verder uitbreiden? Maak dan andere oefeningen over woordenschat of lees een boek!

Sleep het woord dat het beste in de zin past naar de juiste plek.

1: De   vriendin is werkelijk een prachtig boek.

2: De   stand van zaken kunt u lezen in het dagelijkse rapport.

3: Sire staat voor Stichting   Reclame.

4: Het is belangrijk je handen te wassen met   zeep.

5: De   revolutie begon in 1750 in Engeland.

6:   vaardigheden zijn erg belangrijk als je stage gaat lopen.

7: De   schade na de storm van gisteravond loopt in de miljoenen volgens de verzekeraars.



actuele antibacteriële geniale Ideële materiële industriële Sociale


Voor € 15,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam