jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

woordenschat: woorden als actuele 1

Score

0%


Woordenschat is een belangrijk onderdeel van het leren van een taal. In deze opdracht kun je aan de slag met woorden zoals actuele en financiële, dus woorden op -iale, -iële of -uele. Sleep het woord dat het beste in de zin past naar de juiste plek.

Je kunt ook de spelling oefenen van woorden op -uele -iale en -iële. Wil je je woordenschat nog verder uitbreiden? Maak dan andere oefeningen over woordenschat of lees een boek!1: De   vriendin is werkelijk een prachtig boek.

2: De   stand van zaken kunt u lezen in het dagelijkse rapport.

3: Sire staat voor Stichting   Reclame.

4: Het is belangrijk je handen te wassen met   zeep.

5: De   revolutie begon in 1750 in Engeland.

6:   vaardigheden zijn erg belangrijk als je stage gaat lopen.

7: De   schade na de storm van gisteravond loopt in de miljoenen volgens de verzekeraars.Ideële materiele antibacteriële industriële Sociale geniale actuele


volgende oefening:
woorden als actuele 2

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

spreekwoorden en gezegdes

vergelijkingen

figuurlijk taalgebruik

actueel en actuele

afkortingen

synoniemen

woordenschat

vaste voorzetsels

trappen van vergelijking

iemand uit

rijmen

woordenrij

Latijnse grammaticale begrippen

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.