jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordenschat: inwoners invullen 13

Er zijn bepaalde woorden om aan te geven dat iemand ergens vandaan komt, zoals een land, een streek, een werelddeel, een stad, een dorp, etc.

Als deze oefening te moeilijk is, dan kun je ook eerst naar inwoners slepen gaan. 

Sleep de woorden voor de inwoners naar de juiste plaats.

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam