jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordenschat: afkortingen slepen in zin 1

De afkortingen en de betekenissen heb je al geoefend in de vorige oefeningen. Nu ga je oefenen om de afkortingen ook in zinnen te gebruiken.

Sleep de juiste afkorting in de zin.

1: Het is belangrijk dat je die   kent.

2: Ik zou willen dat jij altijd beleefd bent tegen andere mensen: in de trein, op school, thuis, bij de huisarts, bij de fietsenmaker,  

3: De toets van Nederlands gaat over   3.

4: Op   33 staat een mooi verhaal.

5: Het huiswerk voor volgende week dinsdag is opdracht 33   36.

6: Naast iedere   in je tekstboek staat een stukje tekst.

7: Volgende les wil ik het   hebben over jouw gedrag tijdens het schoolreisje.afk. afb. enz. t/m o.a. blz. hfst.


Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam