jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

woordenschat: afkortingen slepen in zin 1

Score

0%


De afkortingen en de betekenissen heb je al geoefend in de vorige oefeningen. Nu ga je oefenen om ze ook in zinnen te gebruiken.

Sleep de juiste afkorting in de zin.

1: Het is belangrijk dat je die   kent.

2: Ik zou willen dat jij altijd beleefd bent tegen andere mensen: in de trein, op school, thuis, bij de huisarts, bij de fietsenmaker,  

3: De toets van Nederlands gaat over   3.

4: Op   33 staat een mooi verhaal.

5: Het huiswerk voor volgende week dinsdag is opdracht 33   36.

6: Naast iedere   in je tekstboek staat een stukje tekst.

7: Volgende les wil ik het   hebben over jouw gedrag tijdens het schoolreisje.blz. o.a. t/m afb. afk. hfst. enz.


Uitleg over: afkortingen
volgende oefening:
afkortingen slepen in zin 2

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

spreekwoorden en gezegdes

vergelijkingen

woorden bij leesvaardigheid

woorden opzoeken in het woordenboek

figuurlijk taalgebruik

actueel en actuele

afkortingen

synoniemen

woordenschat

vaste voorzetsels

trappen van vergelijking

iemand uit

rijmen

woordenrij

Latijnse grammaticale begrippen

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.