jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

woordenschat: afkortingen slepen in zin 1

Score

0%


De afkortingen en de betekenissen heb je al geoefend in de vorige oefeningen. Nu ga je oefenen om ze ook in zinnen te gebruiken.

Sleep de juiste afkorting in de zin.

1: Het is belangrijk dat je die   kent.

2: Ik zou willen dat jij altijd beleefd bent tegen andere mensen: in de trein, op school, thuis, bij de huisarts, bij de fietsenmaker,  

3: De toets van Nederlands gaat over   3.

4: Op   33 staat een mooi verhaal.

5: Het huiswerk voor volgende week dinsdag is opdracht 33   36.

6: Naast iedere   in je tekstboek staat een stukje tekst.

7: Volgende les wil ik het   hebben over jouw gedrag tijdens het schoolreisje.t/m enz. hfst. afb. afk. blz. o.a.


Uitleg over: afkortingen
volgende oefening:
afkortingen slepen in zin 2

Oefeningen:

spreekwoorden en gezegdes

vergelijkingen

afkortingen

synoniemen

woordenschat

trappen van vergelijking

iemand uit

Latijnse grammaticale begrippen

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.