jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordenschat: betekenis afkortingen slepen 1

In deze opdracht oefen je allerlei afkortingen. Alle afkortingen van de basislijst schooltaalwoorden staan in de oefeningen, daarnaast staan er ook nog extra afkortingen bij die ook belangrijk zijn.

Sleep het juiste woord naar de afkorting. 

1: enz. -  

2: afb. -  

3: blz. -  

4: t/m -  

5: afk. -  

6: hfst. -  

7: o.a. -  bladzijde tot en met onder andere afbeelding enzovoorts hoofdstuk afkorting


Voor € 15,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam