jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordenschat: betekenis afkortingen slepen 1

In deze opdracht oefen je allerlei afkortingen. Alle afkortingen van de basislijst schooltaalwoorden staan in de oefeningen, daarnaast staan er ook nog extra afkortingen bij die ook belangrijk zijn.

Sleep het juiste woord naar de afkorting. 

1: enz. -  

2: afb. -  

3: blz. -  

4: t/m -  

5: afk. -  

6: hfst. -  

7: o.a. -  enzovoorts afbeelding tot en met afkorting hoofdstuk bladzijde onder andere


Ben jij onzeker over je taal? Verbeter je spelling en grammatica voor maar € 15,- per jaar. 

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam