jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordenschat: vaste voorzetsels moeilijk 2

In deze opdrachten ga je aan de slag met lastigere vaste voorzetsels. Maak eerst de eenvoudigere oefeningen over vaste voorzetsels.

Vul het juiste voorzetsel in.

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam