jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

1: Zij is dun en hij is   .

2: Een komkommer is gezond en een donut is   .

3: Wat is jouw kamer vies, maak maar snel   !

4: Het is hier erg donker, doe de gordijnen maar open voor meer   .

5: Helaas heb ik erg weinig familie, jij hebt   familie.

6: Je bent niet dom, je bent juist erg   .

7: Een slak gaat langzaam en een haas gaat   .veel snel ongezond licht dik schoon slim


Ben jij onzeker over je taal? Verbeter je spelling en grammatica voor maar € 15,- per jaar. 

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam