jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

1: Zij is dun en hij is   .

2: Een komkommer is gezond en een donut is   .

3: Wat is jouw kamer vies, maak maar snel   !

4: Het is hier erg donker, doe de gordijnen maar open voor meer   .

5: Helaas heb ik erg weinig familie, jij hebt   familie.

6: Je bent niet dom, je bent juist erg   .

7: Een slak gaat langzaam en een haas gaat   .slim veel licht ongezond snel dik schoon


Voor € 15,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam