jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordenschat: antoniemen slepen 1

In deze opdracht ga je lastige tegenstellingen oefenen. Een ander woord voor tegenstelling is antoniem. 

Liever eerst eenvoudige oefeningen maken over tegenstellingen?

Sleep de tegenstellingen naar de juiste plaats.

1: mobiel –  

2: present –  

3: weigeren –  

4: impulsief –  

5: karig –  

6: constant –  

7: impliciet –  doordacht overvloedig immobiel expliciet soms accepteren absent


Voor € 15,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam