jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

woordenschat: letterlijk of figuurlijk 1

Score

0%


Onderstaande zinnen zijn letterlijk of figuurlijk bedoeld. Lees de zin goed en kies het juiste antwoord. Je kunt ook eerst de uitleg lezen over letterlijk en figuurlijk taalgebruik.

Uitleg over: figuurlijk taalgebruik
volgende oefening:
letterlijk of figuurlijk 2

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

spreekwoorden en gezegdes

vergelijkingen

figuurlijk taalgebruik

actueel en actuele

afkortingen

synoniemen

woordenschat

vaste voorzetsels

trappen van vergelijking

iemand uit

rijmen

woordenrij

Latijnse grammaticale begrippen

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.