jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Op jufmelis.nl staan tijdelijk extra gratis oefeningen online, dat betekent dat er 350 oefeningen gratis gemaakt en nagekeken kunnen worden.

woordenschat: letterlijk of figuurlijk 1

Score

0%


Onderstaande zinnen zijn letterlijk of figuurlijk bedoeld. Lees de zin goed en kies het juiste antwoord. Je kunt ook eerst de uitleg lezen over letterlijk en figuurlijk taalgebruik.

Uitleg over: figuurlijk taalgebruik
volgende oefening:
letterlijk of figuurlijk 2

Oefeningen:

spreekwoorden en gezegdes

vergelijkingen

figuurlijk taalgebruik

afkortingen

synoniemen

woordenschat

trappen van vergelijking

iemand uit

Latijnse grammaticale begrippen

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.