jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

woordenschat: letterlijk of figuurlijk 1

Score

0%


Onderstaande zinnen zijn letterlijk of figuurlijk bedoeld. Lees de zin goed en kies het juiste antwoord. Je kunt ook eerst de uitleg lezen over letterlijk en figuurlijk taalgebruik.

2:
3:
5:
Uitleg over: figuurlijk taalgebruik
volgende oefening:
letterlijk of figuurlijk 2

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

spreekwoorden en gezegdes

vergelijkingen

woorden bij leesvaardigheid

woorden opzoeken in het woordenboek

figuurlijk taalgebruik

actueel en actuele

afkortingen

synoniemen

woordenschat

vaste voorzetsels

trappen van vergelijking

iemand uit

rijmen

woordenrij

Latijnse grammaticale begrippen

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.