jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

woordenschat: zelfstandig naamwoord opzoeken 1

Score

0%


Als je een woord in het woordenboek op wilt zoeken, is het belangrijk dat je weet bij welk woord je het op moet zoeken. Lees de uitleg over het woordenboek voordat je deze opdracht maakt. Je kunt ook de opdrachten maken over de alfabetische volgorde

Deze woorden zijn allemaal verkleinwoorden. Schrijf bij elk verkleinwoord het trefwoord (de woordenboekvorm). 

1: tasje -

2: jasje -

3: broekje -

4: rokje -

5: schoentje -

6: tekeningetje -

7: truitje -

Uitleg over: het woordenboek gebruiken
volgende oefening:
zelfstandig naamwoord opzoeken 2

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

spreekwoorden en gezegdes

vergelijkingen

woorden bij leesvaardigheid

woorden opzoeken in het woordenboek

figuurlijk taalgebruik

actueel en actuele

afkortingen

synoniemen

woordenschat

vaste voorzetsels

trappen van vergelijking

iemand uit

rijmen

woordenrij

Latijnse grammaticale begrippen

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.