jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordenschat: deel uitdrukking slepen 1

In de Nederlandse taal worden veel uitdrukkingen gebruikt. Door de uitdrukkingen goed te kennen, krijg je minder snel een misverstand.

Je kunt ook oefenen met de betekenis van idiomatische uitdrukkingen

In de onderstaande uitdrukking is steeds een deel weggelaten. Sleep het juiste deel in de uitdrukking.

1: iemand ongewenst iets geven of laten doen - iemand iets in de  

2: iemand onbedoeld helpen - iemand in de  

3: iets opeten of opdrinken - iets  

4: iets krijgt minder aandacht - iets op een laag  

5: betrapt worden - tegen de  

6: aan het werk gaan - de  

7: iets onder voorbehoud afspreken - een slag om de  pitje zetten mouwen opstropen maag splitsen arm houden kaart spelen lamp lopen soldaat maken


Ben jij onzeker over je taal? Verbeter je spelling en grammatica voor maar € 15,- per jaar. 

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam