jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordenschat: afkortingen slepen in zin 5

De afkortingen en de betekenissen heb je al geoefend in de vorige oefeningen. Nu ga je oefenen om de afkortingen ook in zinnen te gebruiken.

Sleep de juiste afkorting in de zin.

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam