jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordenschat: woorden zoals actueel 2

Woordenschat is een belangrijk onderdeel van het leren van een taal. In deze opdracht kun je aan de slag met woorden zoals actueel en financieel, dus woorden die eindigen op -iaal, -ieel of -ueel. 

Je kunt ook de spelling oefenen van woorden die eindigen op -iale, -iële en uele. Wil je je woordenschat nog verder uitbreiden? Maak dan andere oefeningen over woordenschat of lees een boek!

Sleep het woord dat het beste in de zin past naar de juiste plek.

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Ben jij onzeker over je taal? Verbeter je spelling en grammatica voor maar € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam